Zenobiusz KolonkoZenobiusz Kolonkośroda, 10 lutego 20214 minuty czytanialiczba wyświetleń: 822
Ilość komentarzy: 0

Wzór reklamacji

Neopak Sp. z o.o.

ul. Leonidasa 51, 02-239 Warszawa

tel: (+48) 22 8531689

e-mail: [email protected]

 

                                FORMULARZ ZWROTU* / REKLAMACJI TOWARU*
(*niepotrzebne skreślić)
 

Imię i nazwisko/firma: ………………………………………. 
Numer zamówienia: …………………………………………
Data zamówienia: .............................................................
Numer faktury/paragonu: .............................................….
Osoba kontaktowa……………………………………………
Telefon: .............................................................................
 Email: ...............................................................................
 


Dostawca
Neopak Sp. z o.o.
ul. Leonidasa 51
02-239 Warszawa
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0001046477, nr NIP: 5223264566, Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł
 
 
 
 
 
 
                                                        
         Na konto, z którego dokonano płatności
 
Proszę o zwrot środków na rachunek bankowy:
(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)  nazwa Banku: ….....................................................................
Numer rachunku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYMBOL TOWARU
NAZWA TOWARU
ILOŚĆ
PRZYCZYNA ZWROTU /REKLAMCJI *
RODZAJ ROZWIĄZANIA **
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oświadczam, iż zwracany towar, nie nosi śladów użytkowania, oraz nie został przeze mnie w żaden sposób uszkodzony.
 
                                                             …………………………………………………
                                                                                                                 Magazynier przyjmujący zwrot czytelnie
*PRZYCZYNA ZWROTU /REKLAMCJI
1.Dostarczony towar nie był zamówiony
Dostarczony towar zgodnie z zamówieniem ale nie widnieje na dokumencie dostawy
Niedoręczony towar pomimo, iż znajduje się  na dokumencie dostawy
Zwrot towaru pełnowartościowego potwierdzony  z  ………………………………………………….……………….
Towar uszkodzony ……………………………………………….………………………………………………………………………
Towar niekompletny
Inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
** RODZAJE ROZWIĄZAŃ:
A. Korekta faktury VAT    
B. Zwrot towaru  
C.  Wymiana
D. Inne ……………………………………………………….
                                                                                                                                                                                  
.....................................................
(czytelny podpis Klienta)
 
*Zwrot towaru powinien nastąpić nie później, niż w ciągu 14 dni 

Wyślij emailem

    Dodaj swój komentarz

    Zapisz się do naszego Newslettera

    Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie